Abdominoplàstia

Abdominoplàstia

L’abdominoplàstia és una tècnica quirúrgica consistent en l’extirpació de l’excés de pell i greix abdominal i en la correcció de la flaccidesa muscular.

Aquesta situació d’excés de pell i relaxació de la paret abdominal s’acostuma a donar en pacients que han tingut una pèrdua de pes important o en dones que han tingut diversos embarassos.

L’abdominoplàstia proporciona un abdomen més pla i ferm, i una cintura més estreta.