Asimetria mamària

Applications:
Asimetria mamària

L’asimetria mamària és quelcom habitual, però que quan és molt marcada pot resultar incòmode inclús a l’hora de vestir-se.

En aquests casos es pot requerir alguna de les tècniques quirúrgiques mencionades anteriorment (augment, reducció, elevació), o la combinació de les mateixes, per tal d’aconseguir l’harmonia en el contorn corporal.