CHIVA

CHIVA

La Cura Hemodinàmica de la Insuficiència Venosa Ambulatòria (CHIVA) és una tècnica quirúrgica mínimament invasiva per al tractament de les varius.

A diferència de l’Stripping (“arrencament” de les venes) té la finalitat de preservar al màxim les venes per a que continuin realitzant la seva funció de drenatge.

La intervenció es realitza de forma ambulatòria i sota anestèsia local. Les incisions que es practiquen són de només 3mm, per tant deixen molt poca cicatriu i el temps de convalescència serà pràcticament nul.

Després de l’aplicació de la tècnica el pacient ha d’evitar el sedentarisme, al contrari que amb l’stripping, com més camini el pacient, millor.

És una tècnica ideal per a persones que volen reprendre la vida social/laboral ràpidament.