Alopecia

Medicina estètica

Estudi i tractament de la caiguda dels cabells

A partir d’un estudi capilar i analític que determinarà la causa de la caiguda dels cabells us podem oferir el tractament més adequat ja sigui per a la prevenció o el tractament de l’alopècia. Especialistes en el trasplantament dels cabells…

Read More

Cirurgia estètica

Microtrasplantament cabell

Tècnica FUE (Follicular Unit Extraction): Es tracta d’una tècnica mínimament invasiva que no deixa cap cicatriu visible. Les unitats fol·liculars s’extreuen individualment (d’una en una) i es col·loquen també individualment seguint el disseny acordat amb el pacient. Es realitza amb…

Read More