Microneedling

Microneedling

Què és?

El microneedling és una tècnica mínimament invasiva consistent en realitzar gran nombre de micropuncions que produeixen una bioestimulació cutània alhora que faciliten l’entrada dels principis actius aplicats de forma tòpica a major profunditat.

És un tractament ambulatori que es pot aplicar tant a nivell facial com corporal.

Habitualment es fa servir prèviament una anestèsia tòpica.

En general s’aconsella tandes de tractament de 5 sessions quan els tractaments són facials i 10 quan s’apliquen a nivell corporal.

Efectes:

 • Estimula els fibroblasts de la pell, augmentant la producción de col.làgen i elastina.
 • Activa els mecanismes de reparació de la pell.
 • Facilita el pas transdèrmic dels principis actius aplicats de forma tòpica en la mateixa sessió.
 • Milloria de cicatrius i estries.
 • Reducció d’arrugues i de la mida del poro.
 • Estimula el fol.lícul pilòs.

Indicacions:

 • Hiperpigmentacions. Melasma.
 • Flaccidesa i arrugues.
 • Falta de vitalitat
 • Flaccidesa cutània
 • Cel.lulitis. Greix localitzat
 • Caiguda dels cabells