Mentoplàstia

Mentoplàstia

El mentó és una part del rostre de gran rellevança en l’anàlisi de l’harmonia facial.

Quan un mentó no té prou projecció acostuma a causar papada i arrugues al coll. Altres alteracions estètiques del mentó poden ser que aquest sigui massa prominent, o asimètric.

La mentoplàstia o cirurgia de mentó és la tècnica quirúrgica que remodela el mentó mitjançant la reestructuració de la part òssia del mentó o bé mitjançant la col·locació d’una pròtesi.

Aquesta intervenció acostuma a realitzar-se amb anestèsia local i sedació, no requereix ingrés hospitalari i el pacient pot incorporar-se a la seva activitat diària en 4-5 dies.