Lipofilling

Lipofilling

El lipofilling es la tècnica quirúrgica que utilitza greix del mateix pacient com a material de farciment per a tractaments d’estètica.

Es pot utilitzar tant a nivell facial (augment o perfilat de llavis, solcs nasogenians, línies de marioneta, pòmuls, mentó, òrbites, ulleres, dors nasal*…) com a nivell corporal (mames, glutis…). També està indicat per al tractament de cicatrius per la capacitat regenerativa que aporten les cèl.lules mare que acompanyen al teixit adipós.

Com a avantatges sobre els materials de farciment sintètics està que és un material que el cos reconeix com a propi i que malgrat existeix un percentatge del material que és previsible que es reabsorbeixi en el primer moment, un cop estabilitzat perdurarà en el temps. A més l’alta concentració de cèl.lules mare provinents dels teixit adipòs actua millorant clarament la qualitat de la pell i regenerant el teixit.

A nivell facial poden ser necessàries 1 o 2 sessions que es poden dur a terme sota anestèsia local + sedació i de forma ambulatòria. L’efecte és immediat, podent existir un petit component d’inflamació que en principi no interfereix en la vida quotidiana del pacient.

Com obtenim el greix?

El greix s’obté mitjançant una liposucció especialment curosa i amb unes cànul.les especials per tal d’evitar trencar els adipòcits (cèl.lules de greix). A continuació, el material obtingut és sotmès a un procès de centrifugació que permet seleccionar les cèl.lules de major qualitat per al tractament i descartar els components innecessaris.

*La injecció de greix en el dors nasal permet una modificar la forma del nas sense cirurgia, per exemple per a dissimular una giba o abultament del dors.