Cicatrius

Una cicatriu és una alteració permanent de l’aparença cutània que s’associa al procès de reparació d’una lesió o dany ocasionat al teixit (en aquest cas la pell).

La formació de teixit cicatricial pot ocasionar alteracions en el color, textura i elasticitat de la pell.

El conjunt de múltiples factors determinaran una millor o pitjor cicatrització del teixit. El millor tractament per a evitar una cicatriu antiestètica sempre serà el preventiu, però si vols millorar l’aspecte d’una cicatriu atrófica o hipertrófica, o un queloide, et podem ajudar.

Medicina estètica

Carboxiteràpia

La Carboxiteràpia és un procediment mèdic, no quirúrgic, que consisteix en la injecció de gas Diòxid de Carboni (CO2) en el teixit subcutani, mitjançant una petita agulla. La plataforma Carbtek Advanced (al contrari que les formes d’aplicació amb pistola) permet…

Read More

Plataforma làser

A Institut Cimax disposem de múltiples dispositius de fototeràpia (Làsers i Llum Polsada Intensa (IPL)) amb la tecnologia més sofisticada i segura per a la realització de tractaments estètics i dermocosmètics. Tractaments que proposem: Rejoveniment facial Tractament que pot ser…

Read More

Microneedling

Què és? El microneedling és una tècnica mínimament invasiva consistent en realitzar gran nombre de micropuncions que produeixen una bioestimulació cutània alhora que faciliten l’entrada dels principis actius aplicats de forma tòpica a major profunditat. És un tractament ambulatori que…

Read More

Cirurgia estètica

Cirurgia correctiva

En ocasions, per corregir o dissimular una cicatriu antiestètica pot ser necessari aplicar una petita cirurgia correctiva, que acostuma a fer-se sota anestèsia local.

Read More