Caiguda dels cabells

Creus que et cauen molts cabells? Estàs perdent densitat?

La caiguda de menys de 100 cabells al dia pot estar dins la normalitat, però si sospites que el teu cas va més enllà és important fer un estudi que en determini la causa, que pot ser des d’un pentinat massa tivant, un estat d’estrés important, un estat hormonal alterat o per causa genética.

Un cop s’ha trobat la causa, es determina el tractament més adequat, ja sigui tòpic, vía oral o quirúrgic i si és necessari fer algun tractament de manteniment.

Medicina estètica

Plasma ric en plaquetes

El plasma ric en plaquetes (PRP) és un material autòleg (pres del mateix pacient) que es pot aplicar mitjançant injeccions a nivell cutani, muscular o articular. Té propietats reconstituents i és ric en factors de creixement que activen la regeneració…

Read More

Carboxiteràpia

La Carboxiteràpia és un procediment mèdic, no quirúrgic, que consisteix en la injecció de gas Diòxid de Carboni (CO2) en el teixit subcutani, mitjançant una petita agulla. La plataforma Carbtek Advanced (al contrari que les formes d’aplicació amb pistola) permet…

Read More

Mesoteràpia

La mesoteràpia és un procediment mèdic mitjançant el qual podem administrar principis actius a nivell dèrmic o intradèrmic i aconseguir un efecte molt més eficaç que mitjançant altres tècniques d’aplicació com la tòpica. Aquestes susbtàncies s’apliquen mitjançant unes microinjeccions superficials…

Read More

Estudi i tractament de la caiguda dels cabells

A partir d’un estudi capilar i analític que determinarà la causa de la caiguda dels cabells us podem oferir el tractament més adequat ja sigui per a la prevenció o el tractament de l’alopècia. Especialistes en el trasplantament dels cabells…

Read More

Cirurgia estètica

Microtrasplantament cabell

Tècnica FUE (Follicular Unit Extraction): Es tracta d’una tècnica mínimament invasiva que no deixa cap cicatriu visible. Les unitats fol·liculars s’extreuen individualment (d’una en una) i es col·loquen també individualment seguint el disseny acordat amb el pacient. Es realitza amb…

Read More