Lífting cervical

Lífting cervical

El lífting cervical és una tècnica quirúrgica que permet el.liminar els plecs, arrugues i l’excès de pell que amb el pas del temps s’acumulen en el coll, recuperant l’aspecte de joventut i la definició de l’oval facial.

Depenent del cas es pot realitzar sota anestèsia local + sedació o anestèsia general, i el temps de recuperació serà d’unes 2 setmanes.

En ocasions pot combinar-se amb una liposucció de la papada o amb un lífting facial.