Cirurgia ortognàtica

Cirurgia ortognàtica

La cirurgia ortognàtica és l’especialitat quirúrgica que tracta les deformitats dentofacials, i busca trobar l’harmonia tant en l’estètica facial com en la funció masticatòria.

Quines són les deformitats que es poden tractar amb cirurgia ortognàtica?

  • Asimetria facial
  • Prognatisme (mentó prominent)
  • Retrognàtia (retrusió del mentó)
  • Paladar ojival (paladar estret)
  • Mossegada oberta
  • Somriure gingival

A més, una cirurgia ortognàtica també pot estar indicada en un pacient amb un coll curt, roncador sever i amb apnees del son, amb la intenció d’aconseguir obrir la via aérea i evitar que aquesta es pugui col.lapsar.

Aquesta cirurgia va acompanyada d’un tractament d’ortodòncia que generalment s’inicia un temps abans de la cirurgia i es finalitza després del tractament quirúrgic.
La intervenció es realitza sota anestèsia general i requereix entre 24-48h d’ingrés hospitalari.