Botox

Applications:
Botox

La Toxina Botulínica A és el procediment més efectiu i segur per a l’atenuació o eliminació de les arrugues d’expressió.

Al contrari del que molta gent pot pensar, la correcta aplicació de toxina botulínica a nivell facial NO provoca inexpressivitat, sinó que aporta a la cara una expressió natural i relaxada, agradable a la vista.

Les zones a tractar són bàsicament les arrugues situades al front, entrecella i al voltant dels ulls (“potes de gall”). A més, amb el Botox s’aconsegueix eliminar les arruges fines del coll i l’escot.

La toxina actua provocant una relaxació reversible de la musculatura on és aplicada, reduint d’aquesta forma les arrugues provocades per la contracció muscular. El resultat será visible al 3er-4t dia, assolirà el màxim efecte cap a les 2 setmanes de l’aplicació i té una durabilitat d’uns 6 mesos. A mesura que es repeteixen les sessions la durabilitat de l’efecte augmenta en el temps.
Es tracta d’un  procediment senzill, que es realitza a la consulta de forma ambulatòria, no requereix anestèsia i que permet incorporar-se a la vida laboral de forma immediata, sense presentar senyals d’haver realitzat el tractament.