ATM

ATM

Què és?

L’ATM (articulació temporomandibular) és l’articulació que connecta la mandíbula amb el crani, i que permet els moviments mandibulars.

La sobrecàrrega d’aquesta articulació pot ocasionar un discomfort al pacient que en ocasions arriba a limitar la seva qualitat de vida degut tant al dolor com a la limitació de la funció (per exemple limitació de l’apertura oral).

Existeixen diverses situacions que afavoreixen la sobrecàrrega de l’ATM i de la musculatura masticatòria, com una mala postura o patologia cervical, hàbits com l’onicofàgia (mossegar-se les ungles), una maloclusió dental o el bruxisme.

Per abordar aquest problema disposem de varies opcions de tractament, i será el metge o dentista el que decidirà quin és el més adient per a cada pacient i en cada moment, podent optar per un tractament mèdic en el moment agut de dolor, una fisioteràpia especialitzada, un ajustament de l’oclusió dental o una fèrula de descàrrega. En algunes ocasions es pot haver de realizar algun tractament quirúrgic.

Tractaments que oferim:

  • Ajustament oclusal
  • Fèrula de descàrrega
  • Abordatges quirúrgics de l’articulació