Ones de xoc: X-WAVE

Applications:
Ones de xoc: X-WAVE

Les ones X-WAVE són ones acústiques d’alta energia que aconsegueixen penetrar en el teixit connectiu de l’epidermis, on es troben ubicats els adipòcits o cèl.lules de greix.

La tecnologia X-WAVE actua directament sobre les cèl.lules de greix, responsables de l’aparició de la cel.lulitis, disminuint la seva mida i volum. Alhora, millora el funcionament de la circulació sanguínia, permetent el drenatge del greix d’una forma natural i més accelerada. Per últim, les ones acústiques aconsegueixen augmentar la formació de nou col.làgen, responsable de la fermesa i tersura de la pell.

L’aplicació de X-WAVE no és invasiva, és pràcticament indolora i rápida, pel que permet una immediata reincorporació del pacient.

La duració habitual del tractament és de 6 sessions, amb una periodicitat d’una sessió a la setmana, i en ocasions pot ser aconsellable la seva combinació amb altres tècniques com la Carboxiteràpia o la Mesoteràpia.

Efectes:

  • Redueix la pell de taronja: les ones acústiques provoquen una forta vibració que es dirigeix a trencar els septes fibrosos de la cel.lulitis que donen l’aspecte de pell de taronja.
  • Augmenta l’elasticitat de la pell.
  • Disminueix l’aparença de les estries.