Microtrasplantament cabell

Microtrasplantament cabell

Tècnica FUE (Follicular Unit Extraction):

Es tracta d’una tècnica mínimament invasiva que no deixa cap cicatriu visible. Les unitats fol·liculars s’extreuen individualment (d’una en una) i es col·loquen també individualment seguint el disseny acordat amb el pacient. Es realitza amb anestèsia local i no requereix ingrés.

Tècnica FUSS (Follicular Unit Strip Surgery):

En la tècnica FUSS els pèls de la zona donant s’extreuen mitjançant una fina banda de pell amb cabell d’entre 15 i 20 cm de longitud per 1 cm d’ample aproximadament que s’obté de la zona posterior o lateral del cap amb posterior sutura. La cicatriu amb el creixement del cabell es fa pràcticament imperceptible a la vista. Posteriorment, la col·locació del pèl a la zona receptora es farà de forma individual (un a un). Es tracta d’un tractament que es realitza sota anestèsia local i que no requereix ingrés.

El nostre equip especialista en trasplantament capil·lar determinarà quina serà la tècnica més convenient en cada cas.