Apnees del son

Apnees del son

Què és?

La Síndrome de l’apnea obstructiva del son (SAOS) és una malaltia freqüent que pot portar conseqüències greus (com accidents de trànsit, malalties cardiovasulars, etc…)

Els pacients amb SAOS presenten durant el son, episodis repetits en que interrompen la respiració completa o parcialment (APNEA / Hipopnea) durant al menys 10 segons. Aquesta fragmentació del son pot portar a una serie de conseqüències com la HTA (hipertensió arterial), accidents vasculars cerebrals, cardiopaties isquèmiques i hipertensió pulmonar; a més, la falta de son comporta una hipersomnolència diurna que repercuteix en el rendiment laboral i l’increment dels accidents de trànsit.

El pacient amb SAOS acostuma a ser un pacient roncador, que en ocasions parla en somnis; durant el dia pot notar augment de la somnolència, mal de cap i disminució de la capacitat intel.lectual.

El diagnòstic definitiu s’obté mitjançant un estudi polisomnogràfic, realitzat per especialistes.

En quant al tractament del SAOS, podem actuar a diferents nivells, en funció de la gravetat de cada cas i de la resposta del pacient a cada una de les teràpies. Aquestes opcions són:

  • Pèrdua de pes
  • Fèrules d’avançament mandibular (que eviten el col.lapse de la via aèria) (indicades també per el.liminar el ronc)
  • CPAP (dispositiu d’aplicació nocturna, que administra aire a pressió)
  • Cirurgia ortognàtica (cirurgia d’avançament maxil.lar per tal d’afavorir una millor via aèria)

Tractaments que oferim:

  • Férula d’avançament mandibular (Orthoapnea)
  • Cirurgia ortognàtica

Qui es pot beneficiar de l’us de la férula d’avançament mandibular?

  • El pacient roncador simple (sense apnees durant el son)
  • El pacient amb SAOS lleu o moderat