Peelings químics

Peelings químics

El peeling químic és un procediment dermocosmètic que busca aconseguir una regeneració cutània controlada , mitjançant l’aplicació d’exfoliants químics que actuaran a diferents profunditats de la pell.

Els peelings químics es classifiquen en molt superficials / superficials / mitjos i profunds, i es farà servir un o un altre en funció del resultat que es vulgui obtenir, el fototipus i les característiques i context de cada pacient.