Carboxiteràpia

Carboxiteràpia

La Carboxiteràpia és un procediment mèdic, no quirúrgic, que consisteix en la injecció de gas Diòxid de Carboni (CO2) en el teixit subcutani, mitjançant una petita agulla.

La plataforma Carbtek Advanced (al contrari que les formes d’aplicació amb pistola) permet regular tant la pressió com la temperatura a la qual es vol administrar el gas, podent ajustar els paràmetres per a aconseguir un millor resultat i minimitzar la molèstia que pot ocasionar la tècnica.

Els tractaments de carboxiteràpia consten de varies sessions (en ocasions un mínim de 8), separades en el temps de 3 dies a 3 setmanes, depenent del protocol establert per a cada tractament i pot requerir alguna sessió de manteniment. Es pot aplicar en qualsevol època de l’any.

Per a què serveix?

La Carboxiteràpia és eficaç en el tractament de:

 • Estries
 • Cel.lulitis
 • Greix local.litzat
 • Flaccidesa
 • Rejoveniment
 • Marques acné
 • Cicatrius
 • Caiguda o debilitat dels cabells
 • Contractures musculars
 • Cicatrització úlceres

Per què funciona?

El gas CO2 estimula el fluxe sanguini amb diverses conseqüències:

 • Alta oxigenació del teixit
 • Augment del metabolisme a nivell local
 • Estimulació de la formació de col.làgen i elastina
 • Milloria del drenatge limfàtic

Carboxiteràpia i cel.lulitis:

La Carboxiteràpia és una bona alternativa a la liposucció per a persones que no estan disposades a pasar per una anestèsia i cirurgia.

En primer lloc, la Carboxiteràpia debilita les cèl.lules de greix degut al traumatisme que provoca la pressió a la que entra el gas.

En segon lloc, el CO2 dilata la zona on és injectat. La reacció a la injecció de CO2 proporciona una millor oxigenació de les capes de la pell, el que provoca també un augment de la lipòlisi. Com a resultat, el número d’adipòcits (cèl.lules de greix) és menor i la pell s’estira.

A més de reduir la cel.lulitis i el greix local.litzat, el CO2 millora l’elasticitat de la pell i promou la producció de col.làgen, tractant d’aquesta forma la flaccidesa que pot quedar residual.