Archive

Microneedling

Què és? El microneedling és una tècnica mínimament invasiva consistent en realitzar gran nombre de micropuncions que produeixen una bioestimulació cutània alhora que faciliten l’entrada dels principis actius aplicats de forma tòpica a major profunditat. És un tractament ambulatori que es pot aplicar tant a nivell facial com corporal. Habitualment es fa servir prèviament una anestèsia tòpica. En general s’aconsella tandes de tractament de 5 sessions quan els tractaments són facials i 10 quan s’apliquen a nivell corporal.

Fotodepilació mèdica

La depilació amb teràpies de llum és el procediment estètic més realitzat al món. Existeixen diferents dispositius indicats per a la depilació permanent, alguns són Làsers (llum monocromática, que emet en una única longitud d’ona) i altres Llum Polsada Intensa (IPL). L’IPL és una font de llum policromàtica a la qual se li apliquen uns filtres que ens permeten treballar amb les longituds d’ona més adients segons el tractament que volem realizar. Un dispositiu Làser no és sinònim de millors resultats que una IPL, inclús existeixen situacions i localitzacions corporals en que el sistema de fototeràpia d’elecció serà sempre una llum polsada. El que s’ha de tenir en compte a l’hora de buscar bons resultats en una fotodepilació és la qualitat de l’equip (tant si és Làser com si és IPL) i de si aquest és d’ús mèdic o únicament cosmètic.

Productes i tractaments NAQUA

Institut Cimax és centre de referencia per als tractaments i la venda de productes Naqua. Aquesta gama de productes, de venda només en centres mèdics, presenta un alt contingut en ingredients actius i el seu component estrella, l’Hydrolight. Hydrolight és un aigua tractada per millorar la seva interacció amb les mol.lècules biològicament importants, es reestructuren els seus enllaços mol.leculars fins a convertir-la en una mol.lècula aprofitable energèticament al 100% i que millorarà l’estructura, estabilitat i activitat de les proteïnes, enzims i àc.nucleics de la pell.